Forschungsbereich Ökologische Bautechnologien

Leitung

Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn.
Forschungsbereichsleiterin / Head of Research Center
T: +43 1 58801 - 207301